Prodajni proračun je osrednjega pomena za učinkovito poslovno načrtovanje

Vaša prodajna napoved

Ali pravilno načrtujemo - ali bomo zaslužili? Kako veš? Odgovor je v razvoju in analizi operativnega ali glavnega proračuna za vaše podjetje. Prva in najbolj osnovna komponenta operativnega proračuna je prodajni proračun, v katerem so navedene pričakovane enote in prihodki, ki se pričakujejo iz prodajnega načrta (ali imate načrt prodaje?). Bolj natančne so vaše prodajne napovedi, bolj učinkovito lahko upravljate podjetje.

Prodajni proračun spominja na prodajna pričakovanja podjetij v prihodnjem računovodskem ali proračunskem obdobju in pripisuje bruto prihodek prodajnemu načrtu. Izraža se v enotah in dolarjih. Manjša podjetja z omejenimi kategorijami izdelkov in ozemlji lahko razvijejo prodajni proračun za celotno podjetje. Večje družbe z množico izdelkov običajno združijo proračun v kategorije izdelkov in / ali geografske regije zaradi preprostosti in pravočasno opravijo delo. Prodajni proračun je običajno pripravljen in predstavljen v mesečnem ali četrtletnem formatu (letni format omogoča malo učinkovitega vpogleda in ne poudarja možnosti).

Več oddelkov prispeva k proračunu za prodajo. Seveda večino vnosov prihaja iz prodajne ekipe, ki vsakodnevno sodeluje s strankami. Trženje prispeva promocijske informacije, ki lahko vplivajo na čas in obseg prodaje.

Inženiring ima lahko vpogled v nove izdelke in razvojne datume, kot tudi prekinitev starejših izdelkov. Izvršna ekipa lahko te podatke pregleda in revidira na podlagi načrtovanih odsvojitev ali prevzemov.

Ključ do realnega in uspešnega prodajnega proračuna je njegova primerjava s proračunom iz prejšnjega leta in prejšnjega četrtletja.

Primer preprostega prodajnega proračuna

Če za naš primer uporabimo ArtCraft lončarstvo, ki izhaja iz članka o proračunu - Kako razviti proračun za poslovanje , se lahko za razvoj proračuna za prodajo uporabijo naslednje informacije:

V nadaljevanju so informacije za četrtine od 1 do 4 za ArtCraft keramiko. Prodajna cena na kosu keramike je 10,00 $. Za vsak četrtletje potrebujemo proračun za prodajo, skupaj za leto. To so napovedane prodajne številke, ki jih prodajalci prodajajo na terenu.

Prodajni proračun za ArtCraft keramiko

Četrtletje
1 2 3 4 Leto
Enote 1.000 1.200 1.500 2.000 5.700
Cena prodajne enote X $ 10 X $ 10 X $ 10 X $ 10 X $ 10
Proračunana prodaja 10.000 $ 12.000 $ 15.000 dolarjev 20.000 dolarjev 57.000 dolarjev

Premislek

Prodajni proračun je želja po razmišljanju brez prodajnega načrta. Prodajni načrt co-obstaja s tržnim načrtom in skupaj načrtujejo za določeno časovno obdobje, ki temelji na trenutnem znanju,

Prodajni načrt ni kamnit. Namesto tega si ga oglejte kot linijo v pesku. Živi, diha in ljubi, da se posodablja z novimi informacijami, ki lahko podpirajo ali opustijo prejšnje razmišljanje in načrte.

To je usmerjeno in daje usmeritev in namen prizadevanjem vaše prodajne ekipe.