Uporaba računovodskih izkazov kot orodja za upravljanje

Ne samo za računovodje, investitorje in posojilodajalce

Računovodski izkazi se uporabljajo, da vam dajo veliko več kot samo posnetek zdravja vašega podjetja. Vaši računovodski izkazi se lahko uporabijo tudi kot močno orodje za upravljanje, ki vpliva na pozitivne spremembe v vaši organizaciji - če jih uporabljate na pravi način.

Kot lastnik podjetja se računovodski izkazi uporabljajo za zagotavljanje delničarjev, partnerjev ali potencialnih vlagateljev s ključnimi poslovnimi meritvami. Prav tako je močno diagnostično orodje, ki ga lastniki podjetij lahko uporabijo za ocenjevanje prednosti in slabosti podjetja, kar vam lahko pomaga pri načrtovanju poti naprej, in sicer na podlagi večjega delovanja, ki najbolj vpliva na vašo spodnjo linijo.

Trije glavni sestavni del vašega računovodskega izkaza, bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov vse skupaj združujejo, da vam povem precej podrobnosti o tem, kakšne so vaše ključne kompetence in kakšne so vaše potencialne pomanjkljivosti. Poleg očitnega prepoznavanja morebitnih primanjkljajev v prihodkih, skozi dejavnost ustvarjanja in vzdrževanja teh izjav boste pokazali, katere izdelke ali storitve opravljajo najboljše za vaše podjetje.

Ta tridelna serija bo pojasnila, kako oblikovati bilanco, dohodek in izkaz denarnih tokov, ki vas vodi skozi merila in terminologijo, ki prikazuje, kako izračunati razmerja, ki razkrivajo fiskalno zdravje vašega podjetja in njeno stališče med konkurenco, in predlaga načine za izboljšati svoje obete. Dejanje zbiranja teh izjav vas bo naučil ogromno količino o zdravju vašega podjetja in vam nekaj idej za smer, kjer morate izboljšati.

Tukaj je kratka razlaga teh treh glavnih računovodskih izkazov:

Začetek poslovanja na desni nogi s pravilnimi računovodskimi izkazi in realističnim načrtom vzdrževanja za vodenje teh zapisov v redu, je bistvenega pomena. Če ne upoštevate tega vidika vašega podjetja resno, je ena najpogostejših napak za nove, ki vodijo lastna podjetja.

Poleg očitnih prednosti, da imate svoje računovodske izkaze za davčno sezono vsako leto, so natančni računovodski izkazi bistveni, če kdaj želite prodati svoje podjetje (ali prinašati zunaj investitorjev).

Vsaka banka, finančna institucija ali zasebni vlagatelj, ki razmišlja o posojilu vašega podjetja, bo morala videti ustrezne računovodske izkaze. Za nekoga, ki ne pozna vašega podjetja v celoti, so te izjave, kako bodo merili vrednost vašega podjetja.

V nadaljevanju naše serije o tem, kako sestaviti svoje računovodske izkaze za vaše podjetje, vas bomo naučili korak za korakom, kako sestaviti vsako od teh izjav, tako da vaše podjetje resnično koristi od njih. Poleg tega vam bomo prikazali orodja in strategije, ki vam bodo pomagale pri upravljanju in jih posodabljali, ko bo vaše podjetje raslo in napredovalo v prihodnost.

Nadaljujte tukaj: 1. del - Bilanca stanja