QuickBooks Company in Financialna poročila

Družba in finančna poročila

Podjetje QuickBooks & Financial Reports vam bo predstavilo finančno stanje vašega malega podjetja v tem programu za računovodstvo malih podjetij. Svojo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov si lahko ogledate v razdelku Družba in finančna poročila. Ta poročila lahko uporabite za ogled različnih drugih elementov, vključno s količino, ki jo plačujete vsakemu prodajalcu, viri vašega dohodka in stroškov ter več.

Profit in izguba

QuickBooks Profit & Loss Reports vam daje pregled donosnosti vašega podjetja v določenem časovnem obdobju.

Prihodki in odhodki

Poročila o dohodkih in odhodkih QuickBooks bodo prikazovali dohodek, stroške in bruto dobiček vašega podjetja v določenih časovnih obdobjih.

Več poročil QuickBooks

QuickBooks ima tudi poročila na naslednjih področjih: