Notranja stopnja donosa: Metoda odločanja o kapitalskih sredstvih

Ali je notranja stopnja donosa ali čista sedanja vrednost boljša?

Finančni menedžerji in lastniki podjetij navadno všeč izvedbenih ukrepov, izraženih v odstotkih namesto dolarjev. Kot rezultat, imajo navadno volilne odločitve glede kapitalskega proračuna, izražene v odstotkih, kot so notranja stopnja donosa (IRR) namesto v dolarju, kot je neto sedanja vrednost (NPV). Vendar pa je s tem problem; čeprav je notranja stopnja donosa ponavadi zanesljiva metoda za ugotavljanje, ali je investicijski projekt dobra naložba za poslovno podjetje ali ne, obstajajo pogoji, pod katerimi ni zanesljiv, vendar je neto sedanja vrednost.

Kaj je notranja stopnja donosa?

V jeziku financiranja je notranja stopnja donosa diskontna stopnja (ali strošek kapitala podjetja , ki prisili sedanjo vrednost denarnih pritokov projekta na enako začetno naložbo, kar je enako, kot da prisili neto sedanjo vrednost projekt, ki znaša 0 evrov. Zelo zmedeno. Prav tako lahko rečem, da je notranja stopnja donosa ocena stopnje donosnosti projekta.

Jasno je, da je notranja stopnja donosa težja metrika za izračun kot neto sedanja vrednost. Z preglednico Excel je preprosta funkcija. V preteklosti so ga finančni menedžerji izračunali z uporabo poskusov in napak, kar je bil dolg in zapleten izračun.

Prvič, v angleščini, kakšna je notranja stopnja donosa? Preprosto rečeno, to je način izražanja vrednosti projekta v odstotkih namesto v dolarjevem znesku. Običajno je pravilna, vendar obstaja nekaj izjem, ki bodo napačne.

Pravila za odločanje o interni stopnji donosa

Če je IRR projekta večji ali enak projektnim stroškom kapitala, sprejmite projekt. Če pa je IRR manjši od stroškov kapitala projekta, zavrnite projekt. Utemeljitev je, da nikoli ne želite prevzeti projekta za vaše podjetje, ki vrača manj denarja, kot ga plačate za izposojanje denarja ( stroški kapitala ).

Tako kot za neto sedanjo vrednost, morate razmisliti, ali iščete neodvisen ali medsebojno izključujoč projekt. Za neodvisne projekte, če je IRR večji od stroškov kapitala, potem sprejmete toliko projektov, kot vam omogoča proračun. Če se medsebojno izključujoči projekti, če je IRR večji od stroškov kapitala, sprejmete projekt. Če je nižja od stroškov kapitala , potem zavrnete projekt.

Primer notranje stopnje donosa in zakaj je čista sedanja vrednost boljša

Oglejmo si primer v tem članku o neto sedanji vrednosti . Najprej si oglejte projekt S. To lahko vidite, ko izračunate neto sedanjo vrednost , in ker gre za medsebojno izključujoče projekte, izgublja Project S. Ima nižjo neto sedanjo vrednost kot projekt L, zato bo podjetje izbralo projekt L nad projektom S. Vendar, če uporabljate spletni kalkulator in priključite denarne tokove za ta dva projekta, se interna stopnja donosa projekta S je 14,489%.

Zdaj pa poglejmo Project L. Projekt L je projekt, ki bi ga izbrali po kriterijih neto sedanje vrednosti, saj je njegova neto sedanja vrednost $ 1,004.03, v primerjavi s sedanjo vrednostjo projekta S $ 788.20. Še enkrat, če uporabljate spletni kalkulator in plus denarnih tokov Project L's, boste dobili IRR za projekt L 13.549%.

V skladu z merili odločanja IRR ima projekt L nižji IRR in podjetje izbere projekt S.

Zakaj merila za odločanje o notranji stopnji donosa in neto sedanji vrednosti dajejo različne odgovore pri analizi kapitalskega proračuna ? Tu je eden od težav z notranjo stopnjo donosa pri načrtovanju kapitala . Če podjetje analizira medsebojno izključujoče projekte, lahko IRR in NPV dajejo nasprotujoče si odločitve. To se bo zgodilo tudi, če je kateri koli denarni tok iz projekta negativen, razen začetne naložbe .

Povzetek

Vse kaže na metodo neto sedanje vrednosti, ki je boljša od metode notranje odločitve o donosnosti. Zadnja zadeva, ki jo morajo imeti lastniki podjetij, je predpostavka o stopnji reinvestiranja. IRR je včasih narobe, ker predvideva, da se denarni tokovi iz projekta ponovno vlagajo v IRR projekta.

Vendar pa neto sedanja vrednost predpostavlja, da so se denarni tokovi iz projekta reinvestirali na stroške podjetja, ki so pravilni.